ĐẦM BÈO VAI DÂY NỊT-D580
ĐẦM SUÔNG PHỐI REN CỔ YẾM -D557
ĐẦM NƠ CỔ NỊT VẢI-D548
ĐẦM MAXI CHÂN REN -D547