BƯỚC 1: CHỌN SẢN PHẨM, THÊM VÀO GIỎ HÀNG NHẤN MUA NGAY

BƯỚC 2: NHẬP THÔNG TIN GIAO HÀNG,MÃ GIẢM GIÁ NẾU CÓ

BƯỚC 3: CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO THANH TOÁN THÀNH CÔNG